Wat zijn jouw drijfveren?


Wie ik ben

Mijn naam is Sipko de Ruiter, meer informatie over mij is te vinden op LinkedIn. 

Het is mijn passie om elke persoon inzicht te geven, zowel in de drijvende waardesystemen van zijn/haar expressie als de remmende met betrekking tot weerstanden Het wordt mogelijk dit in relatie te brengen tot de interactie met anderen. Er wordt met je gekeken welke bijzonderheden deze expressie en weerstanden met zich meebrengen en te bepalen waar jij per saldo energie van krijgt of energie op verliest. Voorbeeld zien, download een bestand (zie kader).

Ik heb als ondernemer en trainer/coach van hockeyteams, de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan met ontplooiing en samenwerking in relatie tot presteren, zowel bedrijfsmatig als sportief bezien. Ik kan je inzicht geven in jezelf en adviezen geven voor ontwikkeling en samenwerking, in welke situatie dan ook.